Medzinárodný biznis

http://autopozicovna-mibel.eu/pobocky/ruzomberok-zarevuca-1/

V súčasnej dobe u nás sídli mnoho firiem, ktoré majú matku v zahraničí, sú to takzvané dcérske spoločnosti. Majitelia sídlia v cudzine a u nás majú pobočky. Je to pre nich v mnohom výhodnejší. Robia to napríklad preto, že sa im u nás znížia náklady na prevádzku a tiež platy zamestnancov. Je tomu tak napríklad u väčšiny bánk, ktoré majú majiteľa v cudzine a naše filiálky im zarábajú dôležité peniaze. Pre nás ako zamestnancov majú výhody, ako napríklad bonus na konci roka alebo aj finančné prostriedky vynaložené na vzdelávanie alebo pohybové aktivity.

Náš zákazník, náš pán

Niektoré spoločnosti majú rad významných klientov, s ktorými zaobchádzajú ako v rukavičkách. To preto, aby boli spokojní, chceli u nich investovať a cítili sa ako doma. Dnes sa naozaj veľa energie vydá na osobný prístup. Nadviazané vzťahy, vedú k silným osobným väzbám, ktoré prinášajú ďalších klientov. Nie je nič lepšie ako odporúčanie od spokojného zákazníka. Preto keď k nám zavítajú takí významní ľudia, mali by sme byť na to pripravení. Dnes existujú spoločnosti, ktoré zabezpečujú prepravu osob do rakuska, kde napríklad sídli aj firma, kde pracujem. Niektorí významní klienti jazdia často aj k nám.